tikėjimas

tikėjimas
tikėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įsitikinimo padarinys, veikiantis mąstymo ir jausmų kryptingumą. Religinio tikėjimo pamatas – visiškas kurios nors konfesijos mokymo priėmimas. Tam reikia asmenybės mąstymo, jausmų ir valios pritarimo teiginiams, kuriuos skelbia religijos mokymas. Politeizmas išpažįsta daug dievų (hinduizmas, daoizmas ir kt.), monoteizmas – vieną Dievą. Panteizmas Dievą sutapatina su pasauliu (B. Spinoza ir kt.), Dievą Absoliutą mato pasaulio daiktuose ir reiškiniuose (G. Bruno ir kt.). Jis esąs visų materialių ir dvasinių reiškinių pamatas – vientisa substancija. Iš judaizmo, krikščionybės ir islamo religijų atsirado teizmas – filosofija, teigianti vieną transcendentinę, begalinę, amžiną Būtį – Dievą, palaikantį ryšius ir santykius su pasauliu, nes Jis yra Asmuo. Švietimo epochoje atsiranda deizmas, neigiantis Dievą kaip asmenį, Jo ir pasaulio santykius, bet pripažįstantis Dievą kaip pasaulio pradžios Kūrėją. Krikščionybės tikėjimo pamatas – evangelijų ir apaštalų raštų autoriteto pripažinimas. atitikmenys: angl. faith vok. Glaube rus. вера

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tikėjimas — sm. (1) KBII63, K Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; Q580, SD1192, H, H180, R, MŽ, Sut, N, M, L → tikėti: 1. Tikėjimas – vieno ar kito reiškinio tikrumo pripažinimas be jokių įrodymų rš. Įsitikinimas – tikėjimas žinių, pažiūrų, nuomonės tikrumu LTEIV518.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikėjimas — dkt. Ãklas, nekri̇̀tiškas tikėjimas kokiomi̇̀s nors idėjomis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Glaube — tikėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įsitikinimo padarinys, veikiantis mąstymo ir jausmų kryptingumą. Religinio tikėjimo pamatas – visiškas kurios nors konfesijos mokymo priėmimas. Tam reikia asmenybės mąstymo, jausmų ir valios… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • faith — tikėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įsitikinimo padarinys, veikiantis mąstymo ir jausmų kryptingumą. Religinio tikėjimo pamatas – visiškas kurios nors konfesijos mokymo priėmimas. Tam reikia asmenybės mąstymo, jausmų ir valios… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • вера — tikėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įsitikinimo padarinys, veikiantis mąstymo ir jausmų kryptingumą. Religinio tikėjimo pamatas – visiškas kurios nors konfesijos mokymo priėmimas. Tam reikia asmenybės mąstymo, jausmų ir valios… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • apvilti — 1 apvìlti, àpvilia (àpvila, sta [K]; N, àpvela KlbXXXVII(1)99 (Lkv)), apvylė ( o Š) tr. Š, DŽ, KŽ; SD1128, D.Pošk, N, L 1. Rtr, KŽ nepateisinti vilčių: Šis lūkuriavimas neapvylė NdŽ. Lietuvos valdovas neapvilia draugų, kurie juo pasitiki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreda — kredà (lot. credo) sf. (2) tikėjimas, įsitikinimų turinys: Tikėjimas ... apreikštas yr kredoje Niceno ir Atanazio DP253. Ką bylojome? Kredą, arba sudėjimą apaštalų VoK9 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusitikėjimas — sm. (l) KII299, NdŽ → nutikėti (refl.): 1. Q659, R, R421, MŽ, MŽ571, N, K Tai mano nusitikėjimas, kad tas, kurs pradėjo manyje tą gerą darbą, tą ir pabaigs Ns1857,4. 2. Ir didysis jo nusitikėjimas Dievu pradeda jau svyruoti I.Simon. Jis netur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikė — sf. BzF188, KŽ tikėjimas, tikyba: Tikės artikulus atmetinėjo SPI251. Nes nei tikės tikros skydu, nei vilties drūtos šalmu gal jos pridengt SPI256. Tikėjimas, tikybė, tikė Sut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viera — ×vierà (sl.) sf.(4) KBII81, KGr179, KI550, BS152, FrnW, NdŽ, KŽ, DrskŽ 1. Lex43, Q225,530, H, H180, R, R168,291, MŽ, MŽ389, S.Dauk, Sut, N, M, Š tikyba, religija: Kokios vierõs tu esi? K. Žmogus tos pačios vieros, vienos vieros su juom R178,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”